สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:39 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 14:26 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 14:45 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 18:14 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก