สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 14:05 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:21 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:19 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ประกาศ สอบราคาการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและวิชาการ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 15:15 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ต.ค. 2563 เวลา 13:35 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 10:52 น.

ประกาศ การจำหน่ายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และเลิกใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด (ยื่นซองประมูล)

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:16 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง