สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ม.ค. 2566 เวลา 20:16 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ต.ค. 2565 เวลา 16:23 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:09 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย