สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ต.ค. 2565 เวลา 16:23 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:09 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:39 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง