สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:08 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 15:54 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อทีวี LED Smart TV

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 10:21 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 14:05 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด