สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 19

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ รูปแบบออนไลน์ ...