สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 3

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”

รายละเอียดโครงการ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล” เนื่องใน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2

คำอธิบาย:การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2 (ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก) ระหว่างวันที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5

หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” ...