สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.
 923
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นและขบวนการสหกรณ์ไทย
 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
ณ วัดโนนทอง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 
วิธีการนำส่งเงิน :
 -  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (กฐินสหกรณ์สามัคคี)
    เลขที่บัญชี 012-0-11203-5
 
 -  ส่งเงินทางธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิตในนาม "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" 
     เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
 -  ตั๋วแลกเงิน / เช็ค เลขที่ ...........................................  สั่งจ่าย "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย"


รายชื่อสหกรณ์ทำบุญกฐิน ปี 2563
https://www.clt.or.th/news.php?nid=1124

หมายเหตุ :
กรุณาส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน พร้อมเอกสารการนำส่งเงินมายัง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฝ่ายการเงิน สายงานบริหาร
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 63 ต่อ 1038, 1099
โทรสาร 02 241 3634, 02 241 3332, 02 241 1013 และ 02 669 3264
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ฝ่ายบริหารทั่วไป สายงานบริหาร
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ผู้ประสานงาน นางสาวนวรัตน์ ขวัญคุ้ม
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 63 ต่อ 1053
โทรสาร 02 241 3332
 
ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.clt.or.th/uploads/contents/20200804165605.pdf