สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 5

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 507
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์” รุ่นที่ 5
 
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563
 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2563
 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033 , 1016 , 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ