สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 3

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 487
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร "Service mind เพื่องานสหกรณ์"
 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน/รุ่น
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ