สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 403
เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2  
   
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563  
   
รุ่นที่ 2 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
   
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
   
กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน  
   
สอบถามเพิ่มเติมที่  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์  
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090  
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839  
Email : clt_insti@hotmail.com  
Line ID : @clt.coop  
   
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ