สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 15:32 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:56 น.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 18:23 น.

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35) วันเสาร์ที่ 24 ตุล...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 01:52 น.

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด (Cooperative Geographical Indicator – CGI)

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด (Cooperative Geographical Indicator – CGI) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:03 น.

ประกาศ "เลื่อน" โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ 4 ภาค

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 17:21 น.

ประกาศ!! เลื่อนโครงการฝึกอบรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 14:03 น.

สารนายกรัฐมนตรี "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2563