สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปรเมศวร์ LIVE (28 พ.ค. 2563)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 18:10 น.
 424
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Facebook Live) 
ความคืบหน้ากรณีหุ้นกู้การบินไทย

ดำเนินรายการโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ทาง Facebook Fanpage : สันนบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/ThaiCooperativeLeague/