สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการ สกต. ธกส. พิจิตร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.
 568
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จำกัด
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายกฤษฎ์ จารุชาต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จำกัด ชุดที่ 31 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมประชุม ธ.ก.ส. สาขาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร แทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาพิจิตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการพิจารณางบการเงินประจำปี​ สิ้นสุดวันที่​ 31​ มีนาคม​ 2563​ การติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี​ การรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพิจารณาผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก ​ การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยระบายผลไม้ตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์​จากอัตราส่วนทางการเงิน​ การบริหารการเงินการบัญชี​ 

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage