สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าวบุรีรัมย์แลกผลไม้จันทบุรี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:29 น.
 399
UploadImage
 

 
สกต.ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวสารหอมมะลิ แลกเปลี่ยนมังคุดคุณภาพ สกต.ธกส.จันทบุรี จำกัด มูลค่ารวม 81,000.00 บาท ตามโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างกับข้าวสารหอมมะลิ ตราเอไรซ์ ปริมาณ 1.5 ตัน แลกเปลี่ยนมังคุด ปริมาณ 2.7 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี มูลค่าการแลกเปลี่ยน 81,000.00 บาท ในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางศศิโสม ไชยปัญญา รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีนางสาวนิตยา จันทร์ภักดี ผู้จัดการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
ในโอกาสนี้ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์ ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าสหกรณ์ของแต่ละพื้นที่ไปสู่สมาชิกและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์ไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดเดิมได้ทั้งหมด สหกรณ์ต้องร่วมมือกันเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้ากันเพื่อกระจายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งและช่วยสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ และเกษตรกรสมาชิก สำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด ดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้าวสารหอมมะลิ ตราเอไรซ์ ปริมาณ 4 ตัน กับ ทุเรียนหมอนทองเกรดเอ ปริมาณ 4 ตัน จาก สกต.ธกส.ระยอง จำกัด. มูลค่า 540,000.00 บาท และในวันนี้ได้ดำเนินแลกเปลี่ยนกับมังคุดคุณภาพ 1.5 ตัน จาก สกต.ธกส.จันทบุรี จำกัด. มูลค่า 81,000.00 บาท นำทุเรียนหมอนทองและมังคุดนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชนทั่วไปซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสามารถจำหน่ายหมดได้อย่างรวดเร็ว


UploadImage

UploadImage