สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 08:36 น.
 562
UploadImage
 
ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา พร้อมด้วยนายโกมาศ เสภูมี พนักงานขับรถยนต์ ส.2  ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เเละตรวจโรงเรือน พร้อมเเนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิก สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ 2563  ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา ณ ตำบลนาป่าเเซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 
UploadImage

UploadImage
UploadImage