สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:54 น.
 352
UploadImage
 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ นายสวน เพ่งพิศ ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย นำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 49 ราย ณ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage