สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:48 น.
 720
UploadImage
 
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และมอบเงินตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับสหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด จำนวน 2,384,037.98 บาท 2.สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด จำนวน 89,357.26 บาท 3. สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด จำนวน 689,863.16 บาท 4.สกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด จำนวน 424, 926.29 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 
UploadImageUploadImage
UploadImage