สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญกระจายมังคุดช่วยเกษตรกรสมาชิกสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:51 น.
 532
UploadImage
 
อำนาจเจริญกระจายมังคุดช่วยเกษตรกรสมาชิกสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กระจายผลผลิตมังคุดของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด เพื่อบรรเทาผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด - 19 โดยใช้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ณ สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในการกระจายมังคุดในครั้งนี้ ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง เนื่องจากได้มีการประสานและสำรวจความต้องการกับสหกรณ์ปลายทางไว้เบื้องต้นแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลไม้มีความสดใหม่จนถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage