สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : สร้างต้นแบบสมาชิกสหกรณ์ พัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:10 น.
 558
UploadImage
 
ยโสธร : สร้างต้นแบบสมาชิกสหกรณ์ พัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้
 
                        วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ นายถวิล สายตา อดีตประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และได้ผันตัวเองมาทำอาชีพการเกษตร “เลี้ยงแพะ”และทำเกษตรแบบผสมผสาน ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                        ในอดีต นายถวิล สายตา เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และได้หันมาทำการเลี้ยงแพะ ควบคู่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ทำนา ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว บนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ จากการสอบถามเบื้องต้น คุณพ่อถวิล สายตา ได้ให้รายละเอียดว่า แรกเริ่ม ตนได้มาดูงานที่การเลี้ยงโคเนื้อของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจ คือ การเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงแพะ ตนต้องการนำความรู้ไปขยายต่อให้กับสมาชิกในสหกรณ์ของตนเอง และมองเห็นว่าการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพการเกษตรที่น่าจะสร้างอาชีพให้กับตนเองและสมาชิกได้ เบื้องต้นตนเองคิดแค่ว่าเลี้ยงแค่พอได้ขาย เพราะแพะตัวเล็ก ดูแลง่าย ตนเองจึงได้ขอคำปรึกษากับทางผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด ในการเลี้ยงแพะ การลงมือเลี้ยงแพะ แรกเริ่ม คือ การลองผิดลองถูก ตนเองก็เคยถูกลอกจากพ่อค้าทั่วไปเหมือนกัน หมดไปหลายหมื่นบาท พ่อถวิล กล่าวพร้อมกับหัวเราะ แต่ตนก็สู้ บวกกับการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง รับองค์ความรู้ จากหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการฟาร์ม จากปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้กับสหกรณ์ในจังหวัดตัวเอง ปัจจุบันตนเองได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด แล้ว จึงได้มาทำการเลี้ยงแพะอย่างเต็มที่ และได้ย้ายพื้นที่ทำฟาร์มแพะออกมาทำในบริเวณพื้นที่ไร่นาของตนเอง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาล ทำระบบน้ำโซล่าเซลล์ แบ่งพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ปัจจุบันตนเองมีแพะจำนวนกว่า 200 ตัว มีพ่อพันธุ์ จำนวน 4 ตัว แม่พันธุ์จำนวน 50 ตัว มีลูกแพะจำนวนกว่า 120 ตัว แพะพร้อมจำหน่าย 30 ตัว ตนเองมีการสร้างเครือข่ายในการเลี้ยงแพะ ตั้งแต่การเลี้ยงลูกแพะ ไปจนถึงการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สร้างการตลาดโดยการทำ MOU กับพ่อค้าที่จะมารับซื้อแพะ ส่วนรายได้เสริมจากการเลี้ยงแพะ คือ ขี้แพะ โดยพ่อถวิลจะเอาขี้แพะมาทำปุ๋ยใส่ตามไร่นาและผักสวนครัวตนเอง และจะมีคนมาขอซื้อที่ฟาร์มเอง ในราคากระสอบละ 30-40 บาท ถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง พ่อถวิลกล่าวอีกว่า ตอนนี้ตนเองมีแผนในการพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นโดยผ่านกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัด โดยในปัจจุบันตอนนี้ตนเองมีพ่อพันธุ์ในราคาตัวละ3หมื่นถึง4หมื่นบาท ราคาแม่พันธุ์จะอยู่ที่ 1หมื่นถึง2หมื่นบาท ส่วนลูกแพะที่พร้อมจำหน่ายโดยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ตกที่ราคา 4-5 พันบาท ตนเองคิดว่า การเลี้ยงเป็นเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมาก ตลาดมีความต้องการสูง ราคาสูง เลี้ยงง่าย และตนเองมีความคิดว่าอยากจะสร้างเครือข่ายทั้งในการบริหารการจัดการ การตลาด สร้างพื้นที่ฟาร์มของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงแพะให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ โดยใช้ชื่อฟาร์มว่า “ปัทมาฟาร์มแพะ คำเขื่อนแก้ว” หากมีสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์สนใจสามารถติดต่อสอบถามและต้องการเข้ามาดูฟาร์มเลี้ยงแพะได้ที่เบอร์โทร 09 6694 6976 ตนเองยินดีคำปรึกษา พ่อถวิล สายตา กล่าวเพิ่มเติม

 
UploadImage

UploadImage


UploadImageUploadImage 
 
ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร