สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 21:42 น.
 366


UploadImage

พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 250,000 บาท คือ กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าบัว เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม