สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้แบ่งปัน ประจวบคีรีขันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 18:31 น.
 401
UploadImage

ตู้แบ่งปัน ประจวบคีรีขันธ์
“ขอมอบความสุขให้พวกเราทุกคน หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”


                วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตั้ง “ตู้แบ่งปัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก  โรคโควิด - 19 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์