สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร (ประจวบฯ)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 18:10 น.
 388
UploadImage


 
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาววราพร ฤทธิ์เดช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าเยี่ยมและประเมินความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ณ อำเภอกุยบุรี อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอหัวหิน
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage