สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น.
 301

UploadImage
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด การดูแล บำรุง รักษา ต้นมะม่วงทรงปลูก การดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณต้นมะม่วงทรงปลูก และการหาแนวทางขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ให้ประสบความสำเร็จ

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาที่นิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อย พระราชทานเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับสีข้าว กำลังการผลิตขนาด 16 เกวียน เครื่องยนต์ขนาด 3 สูบ 45 แรงม้า ราคา 750,000 บาท และเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเดินเครื่องยนต์โรงสีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 พร้อมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำไร่อ่าวน้อย เป็นระยะเวลา 39 ปีแล้ว ปัจจุบันเครื่องสีข้าวยังใช้งานได้ดีอยู่

กลุ่มเกษตรกรทำไร่อ่าวน้อย ได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด เมื่อปี 2548 และได้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวขาว ในชื่อ "ข้าวมงคล" จำหน่ายให้แก่คนทั่วไป ในวันเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 ต้น ที่ด้านหน้าโรงสีข้าว ปัจจุบันเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ และทุกๆ ปีจะนำผลมะม่วงส่งถวายเข้าวังไกลกังวล ทั้งนี้ ต้นมะม่วง 2 ต้นดังกล่าวมีการทาบกิ่งเพื่อนำไปขยายพันธุ์แก่ส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในวันที่พระองค์ทรงเปิดโรงสีพระราชทานและทรงปลูกต้นมะม่วง ตนได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานเครื่องสีข้าว ให้เกษตรกรตำบลอ่าวน้อยไว้ใช้งาน ทำให้เกษตรกรไม่ต้องไปซื้อข้าวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับต้นมะม่วงทรงปลูกทั้ง 2 ต้น สมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกันดูแลให้ต้นไม้ของพ่อเติบโตแผ่กิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นต้นไม้มงคลที่ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันบำรุงรักษา นอกจากนี้ทางอำเภอและจังหวัดยังได้ขยายพันธุ์จากกิ่งของต้นมะม่วงทรงปลูก นำไปปลูกในสถานที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย
สำหรับผลมะม่วงที่ออกผลผลิตในทุกปี ทางสหกรณ์ได้รวบรวมและนำถวายที่วังไกลกังวล โดยเมื่อปี 2551 สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือตอบกลับ ว่า "ทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯ ถวายผลมะม่วง".