สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบค่าความเข้มของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานการผลิตยาง

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 10:37 น.
 369
UploadImage


สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบค่าความเข้ม
ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานการผลิตยาง

 

          นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี (เสื้อสีชมพู) ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบค่าความเข้มของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานการผลิตยางSTR 20 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
           เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงาน STR20  ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ทราบว่า สหกรณ์ฯได้จ้างบริษัท เอ็นวิกซ์ เอเซีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโรงงาน STR20 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานฯ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ โดยวิเคราะห์ด้วยการเก็บตัวอย่างกลิ่น จำนวน 4 จุด คือ ปล่องระบายอากาศเสีย 2 จุดที่ริมรั้ว 2 จุด และใช้คนดมกลิ่น จำนวน 6 คน เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ  แต่เนื่องจากประสบปัญหาบริเวณนั้นมีฝนตกหนัก  ทำให้การตรวจสอบไม่สำเร็จ จึงต้องเลื่อนการตรวจสอบออกไปก่อน