สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์โคราช ร่วมใจจำหน่ายสินค้าเกษตร ในงาน “Korat Farmers Market” สู้ภัยโควิด-19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 20:08 น.
 515
UploadImage

สหกรณ์โคราช ร่วมใจจำหน่ายสินค้าเกษตร 
ในงาน “Korat Farmers Market” สู้ภัยโควิด-19
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงาน Korat Farmers Market ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยได้นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค มาจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทา ช่วยเหลือ ความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 11 แห่ง
 
นายดุสิตทอง  ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และนายธนสาร  ประทุมวิง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีม ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤติที่เป็นโอกาสที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่แปรรูป นม ผักและผลไม้ ฯลฯ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อได้อย่างเป็นธรรมและเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งงานดังกล่าว จะจัดงานต่อเนื่อง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น.
 
ข่าวโดย   นางสาวณิชกานต์  มะด้วง                     
ภาพโดย   นายสุวิทย์  ตอมพุดซา