สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำใจขบวนการสหกรณ์ไม่ขาดสาย เปิดตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 09:19 น.
 556
น้ำใจขบวนการสหกรณ์ไม่ขาดสาย เปิดตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า

UploadImage

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covic-19)


UploadImage


นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ภาคเกษตร สหกรณ์ภาคออมทรัพย์ และสหกรณ์บริการ ได้มอบเงินร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covic-19) โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้รับมอบ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้องวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล
 
นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covic-19) ภาครัฐได้กำหนดมาตรการป้องกัน และสกัดการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสฯ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของจังหวัดสตูล เพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
 
สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด มีมติใช้ทุนสาธารณประโยชน์ของแต่ละสหกรณ์ในการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ในการเอื้ออาทรต่อชุมชน รวมทั้ง บุคลกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ร่วมสมทบทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวฯ สมทบทุนร่วมกับจังหวัดสตูล ในการจัดหาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ในการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covic-19) ต่อไป 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นำเครื่องอุปโภคบริโภค เติม ตู้ปันสุข จังหวัดพิจิตร

UploadImage


 
นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นำเครื่องอุปโภคบริโภค (น้ำมันพืช ซอสปรุงรส น้ำปลา) เติม ตู้ปันสุข จังหวัดพิจิตร “สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ หยิบแต่พอดี” เพื่อมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
‘ตู้ชาวอำนาจปันสุข’ แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิค-19

UploadImage
 
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันเปิดตู้ชาวอำนาจปันสุข ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
 
ในการนี้ นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรในสังกัดได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภค เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำมันพืช นม ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ และขนม มาเติมตู้ปันสุข และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมาใส่ไว้ในตู้ชาวอำนาจปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 
 


 
ส่งมอบความห่วงใย ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 จุดที่ 4

UploadImage
 
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ตลอดจนบุคลากรสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมมอบเครื่องบริโภค ได้แก่ นมยูเอชที ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เกลือทะเล ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สหกรณ์เคหสถานชุมชนรวมใจไผ่สิงโต จำกัด เขตคลองเตย จำนวน 105 ราย ตามโครงการ “สายใยนมไทย เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย Covid-19” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากชุมชน ช่วยจัดระเบียบในการรับมอบของแก่สมาชิกสหกรณ์ให้มีระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19