สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อคิดเห็นกรณีวิกฤตการบินไทย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 14:36 น.
 3182
ข้อคิดเห็นกรณีวิกฤตการบินไทย

UploadImage

          "เรียนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน วันนี้ผมได้รับข้อคิดเห็นจากท่านสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่มากประสบการณ์ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้คนสหกรณ์ได้ทราบโดยทั่วกันครับ" ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
 
UploadImage

"ตอนนี้มีคนจำนวนมากพูดเรื่องวิกฤตการบินไทยและความสามารถในการจ่ายคืนเงินแก่ผู้ซื้อหุ้นกู้ที่จะทยอยครบกำหนด ระบบการเงินของสหกรณ์ใหญ่ๆก็กังวลกันมากเพราะแต่ละรายซื้อหุ้นกู้กันรายละ 100 ล้านบ้าง 3,000 ล้านบาท บ้าง ก็กลัวต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจะกระทบกำไร ผมจึงอยากแชร์ข้อมูลเผื่อบางทีจะลดความวิตกของผู้ที่เกี่ยวข้องลงได้บ้าง

ระบบสหกรณ์มีเงินประมาณ 3 ล้านล้านบาท เป็นภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ซะ 2.7 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่ สหกรณ์เหล่านี้นำเงินไปปล่อยกู้ 2.2 ล้านล้านบาท นำไปลงทุน 4 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆอีก 4 แสนล้านบาท

ในเงินลงทุน 4 แสนล้านบาทของระบบสหกรณ์นี้ (ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคออมทรัพย์) ได้รวมหุ้นกู้ บมจ.การบินไทยประมาณ 4 หมื่นล้านบาท หรือ 10 % ของเงินลงทุนทั้งหมด หรือ 1.33% ของเงินในระบบสหกรณ์ทั้งหมด หากหุ้นกู้เกิด default risk ขึ้นมาจริงๆ ก็คงกระทบต่อระบบสหกรณ์ ตามสัดส่วนนี้ครับ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลมากเกินไป

ระบบสหกรณ์ไม่ใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าเงินลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด แต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดระเบียบออกมา ใกล้ๆนี้คงได้เห็นกันเพราะต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้

การทำธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบบริษัทหรือสหกรณ์ย่อมต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติ วันนี้ขาดทุน อนาคตอาจมีกำไร. ระบบสหกรณ์มีผลประกอบการที่ดีมายาวนาน ปีล่าสุดมีรายได้รวม 3.31 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 90,365 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย 27% (ภาคออมทรัพย์ 50%) เงินปันผลโดยเฉลี่ย 4-5% มายาวนาน แม้วันหนึ่งเงินลงทุนในหุ้นกู้อาจต้องเกิดการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายบ้าง ด้วยสัดส่วนของ port ลงทุนเพียง 10% เชื่อว่าระบบสหกรณ์คงกระทบ แต่จะเป็นช่วงสั้นๆไม่ถึงกับกระทบถึงการดำรงอยู่ (ไม่เจ๊ง) อย่างไรก็ดีธุรกิจที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก การสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องจำเป็น ผู้บริหารสหกรณ์ก็พยายามอย่าให้มีเรื่องอื่นมาแทรกแซงซ้ำเติมอีกนะครับแล้วท่านจะผ่านเรื่องนี้กันไปได้ ขอเอาใจช่วยครับ

สิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย