สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสเป็นห้องประชุม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 677
UploadImage
 
เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง