สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:53 น.
 6048
วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโยธร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด จ.สระบุรี ในโอกาสเดินทางเข้าพบและขอคำปรึกษาด้านกฎหมายทางด้านสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามและดำเนินกิจงานให้เป็นไประเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป

 


UploadImage