สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาส สงกรานต์ประจำปี 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 526
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสันนิบาตสหกรณ์และสรงน้ำพระบิดาสหกรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

UploadImage