สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 08:45 น.
 520
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตดุสิดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)
       นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า วันนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานและห้องพักทุกชั้นทุกห้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตดุสิตที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19
       "เมื่อเปิดทำการให้เข้าพัก จะได้สร้างมั่นใจแก่ทุกๆท่าน หลังจากนี้ต้องติดตามดูมาตรการทางรัฐบาลว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯก็จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ก็ขอให้พี่น้องสหกรณ์ทุกท่านระมัดระวังใส่ใจตนเอง ใส่ใจคนรอบข้างด้วยความไม่ประมาท ก็จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้”
 
UploadImage