สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรเมศวร์ วอนภาครัฐควรผ่อนปรนหนี้เผื่อสงสัยจะสูญหลังเกิดโควิด 19

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 10:37 น.
 979
สสท.live สด ชี้แจงการทำงาน วางมาตรการใหม่ทั้งระบบ เราจะผ่าน โควิด 19 ไปด้วยกัน วางกรอบเผยแพร่ความรู้ผ่านโลกออนไลน์
       นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. ชี้แจงภายหลังการประชุม หาทางรับมือ หลังเกิดโรคระบาดซึ่งกระทบต่อการให้บริการสมาชิกทั้งในส่วนที่พัก และการจัดศึกษาฝึกอบรม ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการทำความเข้าใจผ่าน facebook live สด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ว่า “สสท.ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะต้องรับใช้พี่น้องสหกรณ์ แต่เนื่องจากเกิดโรค โควิด 19 และยังเป็นช่วง เฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทางสันนิบาตสหกรณ์ จึงขอให้บริการการให้ความรู้ผ่านออนไลน์ โดยท่านที่สนใจยังสามารถเข้าไปดูการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรกฎหมาย หลักการและวิธีการสหกรณ์ บัญชี การเงิน ได้ที่ยูทูป ซึ่งทางสันนิบาตสหกรณ์จะเร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรผ่านโลกออนไลน์ โดยสหกรณ์ใดที่สนใจสามารถเข้ามาติดตาม และติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ ในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อพบปะและให้ความรู้ในจังหวัดต่างๆ ทั้งในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการจัดฝึกอบรมนั้น ทางสันนิบาตฯ ของดดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ในการงดการจัดฝึกอบรมสัมมนา และการพบปะพูดคุยกันในที่ชุมชน”
       นายปรเมศวร์กล่าวอีกว่า อยากวิงวอนให้ทั้ง 2 กรมคือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยผ่อนปรนในส่วนของหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ ซึ่งตอนนี้หลายสหกรณ์มีความระแวงกังวล กับเรื่องดังกล่าวประกอบกับเกิดวิกฤติ โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต การตลาด การขนส่ง ทั้งระบบ จึงควรช่วยเหลือให้สหกรณ์ สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้
       ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ในช่วงวิกฤตินี้ได้วางแผนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางมาทำงานสลับกัน เพื่อให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวนน้อยลง เพื่อลดการแพร่เชื้อ และจะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 27 มีนาคม ที่จะถึงนี้ สันนิบาตสหกรณ์ยังคงยืนยัน เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.clt.or.th
 
UploadImage