สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 14:58 น.
 344
      นายนพดล วรมานะกุล รองประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร่วมประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และชี้แจงนโยบาย สสท. และหัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งและการเลือกตั้งกรรมการฯ สสจ. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายก่อเกียรติ สวนสิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ
      ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 15 คน โดยมีนาย ธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด เป็นประธาน สสจ. ฉะเชิงเทรา
 
UploadImage