สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​สสท. ร่วมงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ครูเชียงใหม่

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 18:23 น.
 412
        วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เดินทางร่วมงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
        ภายในงานมีพิธีทางพุทธศาสนา พิธีเปิดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประธานพีธีเปิด และการรับชมวีดีทัศน์ "ย้อนเวลา 60 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์" ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
 
UploadImage