สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16:39 น.
 283
        นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท. ร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ
 
UploadImage