สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย พบประธาน สสท.หารือปัญหาเรื่องกฏหมาย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:16 น.
 633
          สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เข้าพบ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สสท. เพื่อหารือ ขอคำปรึกษาปัญหาด้านกฏหมายที่สหกรณ์ได้รับผลกระทบ จากทางภาครัฐ โดย สสท.พร้อมช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกอย่างเต็มที ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมงาน สสท. จะลงพื้นที่ ที่ประสบปัญหาเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกอย่างเร่งด่วน
 
UploadImage