สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:08 น.
 1358
          นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน และนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. ร่วมงานพิธีเปิดอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage