สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.วชิรพยาบาล เชิญประธานสสท.ร่วมหารือ แก้ปัญหา สอ.สโมสรรถไฟเบี้ยว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 15:15 น.
 337
       จากกรณีที่สอ.สโมสรรถไฟ อ้างว่าสหกรณ์เจ้าหนี้ (สอ.วชิรพยาบาล) ไม่มีหลักฐาน มาแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องเรียกคืนจาก สอ.สรฟ. ทั้งหมดแล้ว ซึ่งทางสสท.ได้รับทราบข้อมูล และให้ทางนิติกรของสสท.ช่วยเหลือและชี้แจงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

UploadImage