สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โครงการ สสท. พบขบวนการสหกรณ์ 4 ภาค ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.
 244
(3 มีนาคม 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ เปิดโครงการคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด / พบปะสหกรณ์ 4 ภาค วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช