สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 3

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 1144
หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์
 
หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 3
 
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2563
 
หมดเขตส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line Official : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ