สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี

โดย admin
 วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.
 235
       วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 100,000 บาท และร่วมเป็นเกียรติในการ สัมมนา “ การบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกลจะปรับตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้อย่างไร” ณ ห้องประชุม  สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน
 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage