สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:26 น.
 854

      ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ