สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:18 น.
 467

     จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และเกิดวาตภัยในประเทศไทย รวม 32 จังหวัด 179 อำเภอ 932 ตำบล 6,902 หมู่บ้าน เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพืชสวน พืชไร่ นาข้าว และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเขตภาคกลางและภาคอีสาน

     สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จึงได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 3 โซน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

     โดยเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธาน สสท.และนายณรงค์ สุขโท้ กรรมการ สสท. เป็นผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และ ดร.ประภาส งามสงวน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น ได้ลงพื้นที่อำเภอวังทอง เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวด้วย

     เขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน นายเจียง นาอุดม กรรมการ สสท. เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม โดยมี นส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และ พล.ต.ต มนตรี จรัลพงศ์ ปธะธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด อำเภอกมลาไสย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    เขตพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการ สสท. เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมมาตย์ พุทธพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด