สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:09 น.
 277

        พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 รายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯประจำปี 2562 การปฏิงานของสำนักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฏหมาย พิจารณาปรับเลื่อนและโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ