สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี

โดย 
 วันที่ 01 ก.พ. 2563 เวลา 13:26 น.
 365

วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 100,000 บาท และร่วมเป็นเกียรติในการ สัมมนา “ การบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกลจะปรับตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้อย่างไร” ณ ห้องประชุม  สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน