สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 13:53 น.
 887
UploadImage

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี
 
นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด) นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 132 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยคนแรก กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้งจนถึงปี 2484 จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ "กระทรวงศึกษาธิการ" จนถึง ปัจจุบัน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ณัฐพล ศรีสำราญรุ่งเรือง
สรุป/เรียบเรียง