สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 08 มี.ค. 2566 เวลา 13:12 น.
 269
UploadImage

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย
และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์

(วันที่ 7 มีนาคม 2566 ) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีเรื่องสำคัญ ประกอบด้วย
 1. สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ รวมถึงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กำหนดจัด เวทีขบวนการสหกรณ์พบพรรคการเมือง  ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 5,000 คน โดยเปิดเวทีเสวนา ให้ตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายว่าจะส่งเสริม ช่วยเหลือ คุ้มครองและสร้างเสถียรภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 75 แก่ระบบสหกรณ์ทุกประเภทอย่างไร ภายใต้หัวข้อหลัก ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ตามสโลแกน “รวมพลัง สร้างกระแส แก้ปัญหา ขอคืนความเป็นอิสระและการปกครองตนเองให้แก่ขบวนการสหกรณ์”  และประเด็นสำคัญในการจัดเวทีครั้งนี้ คือ รับทราบถึงนโยบายทางการเมือง ต่ออนาคตสหกรณ์ไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากภาคสหกรณ์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯและชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ทั้ง 7 ประเภทรวบรวมแผนพัฒนาสหกรณ์ของแต่ละประเภทซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันส่งมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อรวบรวมไปประกอบในการเสวนาดังกล่าวตลอดจนผลักดันเป็นนโยบายของพรรคการเมืองและนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 2. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับบริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผงกาแฟและเครื่องชงอัตโนมัติหยอดเหรียญแก้วละ 10 บาท โดยนำเสนอโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์มายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ จากการศึกษารายละเอียดต่างๆ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์และสมาชิก โดยเงื่อนไขหลักๆประกอบด้วย บริษัทจำหน่ายตู้ชงกาแฟราคาเครื่องละ 57,600 โดยผ่านสหกรณ์ ในโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของสมาชิกสหกรณ์และ ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนสมาชิก พร้อมทั้งบริษัทจะต้องซื้อวัตถุดิบกาแฟจากสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตกาแฟเท่านั้น รวมถึงนำโลโก้ COOP ติดตู้เครื่องดื่มกาแฟที่สหกรณ์เข้าโครงการอีกด้วย อย่างไรก็ตามหลังการ MOU ดังกล่าวสันนิบาตสหกรณ์ ฯ จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพไปยังทุกสหกรณ์เพื่อทราบต่อไป


UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage