สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.เปิดฝึกอบรม การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 มี.ค. 2566 เวลา 15:49 น.
 131
UploadImage

สสท.เปิดฝึกอบรม
การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010
(7 มีนาคม 2566) นายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 9 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนางณัชชา จันทร์สนิท เลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ สสท. กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สสท. บรรยายพิเศษเรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่ผู้เข้าอบรมด้วย
อนึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งมาจากสหกรณ์ทุกประเภท
นายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานฯ สสท. กล่าวว่า “โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเทคนิคและกลเม็ด ลูกเล่นการใช้โปรแกรม ในการแก้ปัญหาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและนำเสนอผลงาน สามารถเรียนและพัฒนาวิธีการและกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการกับสไลด์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับงานนำเสนออย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เพื่อการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน”


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
รับชมรูปเพิ่มเติมได้ : https://www.facebook.com/media/set?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.641245528011322