สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 11:40 น.
 152
UploadImage

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
 
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ พิธีบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
เรียบเรียง/สรุป