สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:20 น.
 149
UploadImage

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565
 
นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่ปรึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สอ.ศธ.ชั้น 3

ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในการแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ในวันนี้ทุนการศึกษาเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิกและเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนทุนการศึกษาที่ได้รับขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนพึงระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษานั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอให้ตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดา มารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ   


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage   
โดย...สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
เรียบเรียง/สรุป