สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสจ.ชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญฯ และสัมมนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 08:51 น.
 95
UploadImage
 
    (วันที่ 9 สิงหาคม 2565) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์ สสท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และมอบเงินอุดหนุน การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎกระทรวงที่สหกรณ์ต้องปฏิบัติ" จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายณฐกร แก้วดี ประธาน สสจ.ชลบุรี กล่าวรายงาน และมีนายอุดม มัตโน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี กล่าวต้อนรับ มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมและสัมมนา ทั้งสิ้น 38 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  การจัดประชุมใหญ่ฯ และสัมมนาในวันนี้ อยากให้ทุกสหกรณ์ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ในอนาคต เพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี เดินไปข้างหน้าด้วยกัน ด้วยความเข้มแข็งอย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสหกรณ์จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage